Signinup.com Inc. ve bağlı kuruluşlarının ve yan hakkınızdaki bilgileri ve bu tür kullanım ve ifşaya ilişkin haklarınızı ve tercihlerinizi toplar, kullanır. signinup.com adresi için geçerlidir.

Hizmeti kullanarak, toplama, kullanma ve ifşa uygulamalarımızı ve bu Gizlilik Politikasında açıklanan diğer faaliyetleri kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Kabul etmiyor ve izin vermiyorsanız, lütfen Hizmeti kullanmayı bırakın.

Gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki “İletişim” bölümünde belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçin.

BİLGİ TOPLAMA

Aşağıdaki durumlar dahil olmak üzere doğrudan Hizmet aracılığıyla sağladığınız bilgileri topluyoruz:

Topladığımız bilgiler, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgileri içerir (tek başına veya birlikte). Topladığımız bilgi kategorileri aşağıdakileri içerir:

OTOMATİK OLARAK TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Hizmete bir web tarayıcısı, mobil uygulamalar, haber bülteni veya başka bir istemci aracılığıyla eriştiğinizde, biz ve diğer taraflar, cihazınız ve cihazınızın Hizmetimizle nasıl etkileşime girdiği hakkında otomatik olarak bilgi toplayan çeşitli teknolojiler kullanırız. Otomatik olarak topladığımız bilgi kategorileri aşağıdakileri içerir:

Bu bilgileri, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi analiz etmek ve geliştirmek, Hizmetimizi sizin için kişiselleştirmek ve reklam sunmak dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla (aşağıda “Bilgilerinizi Kullanımımız” bölümünde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır) kullanırız.

Biz ve diğer taraflar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak bu bilgileri otomatik olarak toplarız:

DİĞER KAYNAKLARDAN ALINAN BİLGİLER

Sizin hakkınızda başka kaynaklardan da bilgi alıyoruz. Bu tür kaynaklı bilgileri Hizmette sizin hakkınızda topladığımız bilgilerle birleştirdiğimiz ölçüde, birleştirilmiş bilgileri bu Gizlilik Politikasında açıklanan uygulamalara ve veri kaynağının getirdiği ek kısıtlamalara uygun olarak ele alacağız. Bu kaynaklar şunları içermiştir veya içerebilir:

BİLGİLERİNİZİN KULLANIMI

Bu Gizlilik Politikasında açıklanan uygulamalara uygun olarak ticari ve ticari amaçlar da dahil olmak üzere meşru menfaatlerimiz için bilgi toplar ve kullanırız. Bilgi toplamak ve kullanmak için ticari amaçlarımız şunları içerir:

Yukarıdakilere bakılmaksızın, sizi tanımlamayan bilgileri (toplanmış veya kimlik bilgileri gizlenmiş bilgiler dahil) geçerli yasalarca yasaklananlar dışında herhangi bir amaç için kullanabiliriz.